LỰA CHỌN TUYỆT VỜI CHO GIA ĐÌNH BẠN

(COMBO 2 MÓN ULTIMATE DEEP CLEAN) Túi 60 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (Sản xuất mới 2021) – Chai 250ml dung dịch vệ sinh máy rửa chén Finish - (Dành cho máy rửa chén 13 bộ trở lên).

(COMBO 2 MÓN ULTIMATE DEEP CLEAN) Túi 60 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (Sản xuất mới 2021) – Chai 250ml dung dịch vệ sinh máy rửa chén Finish - (Dành cho máy rửa chén 13 bộ trở lên).

950.000 VNĐ1.150.000 VNĐ
(COMBO 4 MÓN ECOLABEL VIÊN) Túi 70 viên rửa chén Finish All in 1 Max + 2 Chai 400ml Finish (0% Ecolabel EU) + Hộp 1,5Kg muối Finish (Làm mềm nước).

(COMBO 4 MÓN ECOLABEL VIÊN) Túi 70 viên rửa chén Finish All in 1 Max + 2 Chai 400ml Finish (0% Ecolabel EU) + Hộp 1,5Kg muối Finish (Làm mềm nước).

1.300.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
(ALL IN XXXL COMBO 4 MÓN) Hộp 90 viên rửa chén Finish All in 1 XXXL (Hương Chanh) + Hộp 1,2Kg muối Finish + Chai 1150ml nước làm bóng Finish (trợ xả) + Chai 250ml vệ sinh máy Finish.

(ALL IN XXXL COMBO 4 MÓN) Hộp 90 viên rửa chén Finish All in 1 XXXL (Hương Chanh) + Hộp 1,2Kg muối Finish + Chai 1150ml nước làm bóng Finish (trợ xả) + Chai 250ml vệ sinh máy Finish.

1.400.000 VNĐ1.800.000 VNĐ
(MEGA COMBO 4 MÓN) Hộp 110 viên rửa chén Finish Classic MEGA (Hương Nguyên Bản) + Hộp 1,2Kg muối Finish + Chai 1150ml nước làm bóng Finish (trợ xả) + Chai 250ml vệ sinh máy Finish.

(MEGA COMBO 4 MÓN) Hộp 110 viên rửa chén Finish Classic MEGA (Hương Nguyên Bản) + Hộp 1,2Kg muối Finish + Chai 1150ml nước làm bóng Finish (trợ xả) + Chai 250ml vệ sinh máy Finish.

1.400.000 VNĐ1.800.000 VNĐ
Hộp 90 viên rửa chén Finish All in 1 (XXL HÀNG MỚI VỀ) – (6x tính năng trong 1 viên – Hương Chanh) – (Dành cho máy rửa chén 9-10-12-13 bộ trở xuống).

Hộp 90 viên rửa chén Finish All in 1 (XXL HÀNG MỚI VỀ) – (6x tính năng trong 1 viên – Hương Chanh) – (Dành cho máy rửa chén 9-10-12-13 bộ trở xuống).

600.000 VNĐ700.000 VNĐ
Hộp 110 viên rửa chén Finish Classic MEGA - (HÀNG MỚI VỀ THIẾT KẾ MỚI) - (2x tính năng trong 1 viên) – (Dành cho máy rửa chén 9-10-12-13 bộ).

Hộp 110 viên rửa chén Finish Classic MEGA - (HÀNG MỚI VỀ THIẾT KẾ MỚI) - (2x tính năng trong 1 viên) – (Dành cho máy rửa chén 9-10-12-13 bộ).

600.000 VNĐ700.000 VNĐ
(COMBO 4 MÓN ECOLABEL GEL) Chai 900ml Gel rửa chén Finish All in 1 Max + 2 Chai 400ml Finish (0% Ecolabel EU) + Hộp 1,5Kg muối Finish (Làm mềm nước).

(COMBO 4 MÓN ECOLABEL GEL) Chai 900ml Gel rửa chén Finish All in 1 Max + 2 Chai 400ml Finish (0% Ecolabel EU) + Hộp 1,5Kg muối Finish (Làm mềm nước).

1.300.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
Chai 900ml Gel rửa chén Finish All in 1 Max (0% Ecolabel EU - HÀNG MỚI VỀ - 10x tính năng trong 1 - Đặc biệt cho sức khoẻ các hộ gia đình có trẻ nhỏ) – (Dành cho máy rửa chén 6 tới 15 bộ).

Chai 900ml Gel rửa chén Finish All in 1 Max (0% Ecolabel EU - HÀNG MỚI VỀ - 10x tính năng trong 1 - Đặc biệt cho sức khoẻ các hộ gia đình có trẻ nhỏ) – (Dành cho máy rửa chén 6 tới 15 bộ).

600.000 VNĐ700.000 VNĐ
Túi 70 viên rửa chén Finish All in 1 Max – (0% Ecolabel EU - HÀNG MỚI VỀ - 10x tính năng trong 1 - Đặc biệt tốt cho sức khoẻ các hộ gia đình có trẻ nhỏ) – (Dành cho máy rửa chén 9 tới 13 bộ trở xuống).

Túi 70 viên rửa chén Finish All in 1 Max – (0% Ecolabel EU - HÀNG MỚI VỀ - 10x tính năng trong 1 - Đặc biệt tốt cho sức khoẻ các hộ gia đình có trẻ nhỏ) – (Dành cho máy rửa chén 9 tới 13 bộ trở xuống).

600.000 VNĐ700.000 VNĐ
Chai 400ml nước làm bóng Finish hỗ trợ sấy khô chén (0% Ecolabel EU - HÀNG MỚI VỀ) – (Thân thiện với môi trường - Đặc biệt tốt cho các hộ gia đình có trẻ nhỏ).

Chai 400ml nước làm bóng Finish hỗ trợ sấy khô chén (0% Ecolabel EU - HÀNG MỚI VỀ) – (Thân thiện với môi trường - Đặc biệt tốt cho các hộ gia đình có trẻ nhỏ).

250.000 VNĐ350.000 VNĐ
Túi 60 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (Dành cho thị trường Đức - HÀNG MỚI VỀ SX 2021) – Hàng siêu cao cấp với 16x tính năng trong 1 viên (Dành cho máy rửa chén 13-14-15 bộ).

Túi 60 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (Dành cho thị trường Đức - HÀNG MỚI VỀ SX 2021) – Hàng siêu cao cấp với 16x tính năng trong 1 viên (Dành cho máy rửa chén 13-14-15 bộ).

750.000 VNĐ850.000 VNĐ
Túi 60 viên rửa chén Finish Quantum Max (Loại viên lớn 14x tính năng trong 1 viên công thức mới - sx 2020 – Hương Nguyên Bản) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ).

Túi 60 viên rửa chén Finish Quantum Max (Loại viên lớn 14x tính năng trong 1 viên công thức mới - sx 2020 – Hương Nguyên Bản) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ).

550.000 VNĐ650.000 VNĐ
(COMBO gói Finish tiết kiệm hơn) – Hộp 1,5Kg muối Finish (Làm mềm nước) + Chai 1150ml nước làm bóng Finish (trợ xả).

(COMBO gói Finish tiết kiệm hơn) – Hộp 1,5Kg muối Finish (Làm mềm nước) + Chai 1150ml nước làm bóng Finish (trợ xả).

600.000 VNĐ800.000 VNĐ
Chai 1150ml nước làm bóng chén Finish – (Hỗ trợ sấy khô và không bị đọng nước trên ly thủy tinh).

Chai 1150ml nước làm bóng chén Finish – (Hỗ trợ sấy khô và không bị đọng nước trên ly thủy tinh).

400.000 VNĐ500.000 VNĐ
Hộp 4,0kg muối rửa chén Finish Salt (2 GÓI 2KG/HỘP) - ( Hỗ trợ làm mềm nước trong khoan nước của máy rửa chén).

Hộp 4,0kg muối rửa chén Finish Salt (2 GÓI 2KG/HỘP) - ( Hỗ trợ làm mềm nước trong khoan nước của máy rửa chén).

450.000 VNĐ550.000 VNĐ
Hộp 1,5kg muối rửa chén Finish Salt ( Hỗ trợ làm mềm nước trong khoan nước của máy rửa chén).

Hộp 1,5kg muối rửa chén Finish Salt ( Hỗ trợ làm mềm nước trong khoan nước của máy rửa chén).

250.000 VNĐ350.000 VNĐ
Túi 60 viên rửa chén Finish Quantum Max (14x tính năng trong 1 viên – Hương Lime - chanh xanh & táo) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ).

Túi 60 viên rửa chén Finish Quantum Max (14x tính năng trong 1 viên – Hương Lime - chanh xanh & táo) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ).

550.000 VNĐ650.000 VNĐ
Túi 60 viên rửa chén Finish Quantum Max (14x tính năng trong 1 viên công thức mới – Hương Chanh) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ).

Túi 60 viên rửa chén Finish Quantum Max (14x tính năng trong 1 viên công thức mới – Hương Chanh) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ).

550.000 VNĐ650.000 VNĐ
Hộp 125 viên rửa chén Finish MAX IN 1 - Dễ dàng sử dụng Wrapper Tab Powerball (Mới - dòng cải tiến của All in 1 max) – (11x tính năng trong 1 viên) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ trở xuống).

Hộp 125 viên rửa chén Finish MAX IN 1 - Dễ dàng sử dụng Wrapper Tab Powerball (Mới - dòng cải tiến của All in 1 max) – (11x tính năng trong 1 viên) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ trở xuống).

1.100.000 VNĐ1.200.000 VNĐ
Hộp bột rửa chén Finish Classic 2,5Kg (Hương chanh – 250 lần dùng) – (Dành cho máy rửa chén 7-8-9-10-12-13-14-15 bộ).

Hộp bột rửa chén Finish Classic 2,5Kg (Hương chanh – 250 lần dùng) – (Dành cho máy rửa chén 7-8-9-10-12-13-14-15 bộ).

450.000 VNĐ550.000 VNĐ
Hộp 1,2kg muối rửa chén Finish (Special Salt)-( Hỗ trợ cho chức năng diệt khuẩn bộ xả và làm mềm nước trong khoan nước của máy rửa chén).

Hộp 1,2kg muối rửa chén Finish (Special Salt)-( Hỗ trợ cho chức năng diệt khuẩn bộ xả và làm mềm nước trong khoan nước của máy rửa chén).

250.000 VNĐ350.000 VNĐ

*VIDEO XEM HIỆU QUẢ KHI VỆ SINH MÁY RỬA CHÉN BÁT CÙNG FINISH IMPORT.*

*VIDEO NÓI VỀ NHÃN HIỆU ECO LABEL.EU (VIETSUB).*

**Sản phẩm mới 2021 - Viên rửa chén Finish Quantum Ultimate - Siêu cao cấp.**