LỰA CHỌN TUYỆT VỜI CHO GIA ĐÌNH BẠN

Chai 250ml dung dịch vệ sinh máy rửa chén Finish (EU-Đức) – (Khuyên dùng 3 tháng 1 lần).

Chai 250ml dung dịch vệ sinh máy rửa chén Finish (EU-Đức) – (Khuyên dùng 3 tháng 1 lần).

300.000 VNĐ350.000 VNĐ
Hộp 125 viên rửa chén Finish Max in 1 - Dễ dàng sử dụng Wrapper Tab Powerball (Mới - dòng cải tiến của All in 1 max) – (11x tính năng trong 1 viên) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ trở xuống).

Hộp 125 viên rửa chén Finish Max in 1 - Dễ dàng sử dụng Wrapper Tab Powerball (Mới - dòng cải tiến của All in 1 max) – (11x tính năng trong 1 viên) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ trở xuống).

1.100.000 VNĐ1.250.000 VNĐ
Hộp bột rửa chén Finish Classic 2,5Kg (Hương chanh – 250 lần dùng) – (Dành cho máy rửa chén 7-8-9-10-12-13-14-15 bộ).

Hộp bột rửa chén Finish Classic 2,5Kg (Hương chanh – 250 lần dùng) – (Dành cho máy rửa chén 7-8-9-10-12-13-14-15 bộ).

500.000 VNĐ550.000 VNĐ
Chai 800ml nước làm bóng chén Finish – (Hỗ trợ sấy khô và không bị đọng nước trên ly thủy tinh).

Chai 800ml nước làm bóng chén Finish – (Hỗ trợ sấy khô và không bị đọng nước trên ly thủy tinh).

400.000 VNĐ450.000 VNĐ
Hộp 100 viên rửa chén Finish Classic XXXL- (2x tính năng trong 1 viên) – (Dành cho máy rửa chén 9-10-12-13 bộ).

Hộp 100 viên rửa chén Finish Classic XXXL- (2x tính năng trong 1 viên) – (Dành cho máy rửa chén 9-10-12-13 bộ).

550.000 VNĐ850.000 VNĐ
Túi 40 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (Công thức mới 2020 - Dòng cải tiến cao cấp của Quantum Max) – Hàng siêu cao cấp với 14x tính năng trong 1 viên (Dành cho máy rửa chén 13-14-15 bộ).

Túi 40 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (Công thức mới 2020 - Dòng cải tiến cao cấp của Quantum Max) – Hàng siêu cao cấp với 14x tính năng trong 1 viên (Dành cho máy rửa chén 13-14-15 bộ).

550.000 VNĐ650.000 VNĐ
Túi 72 viên rửa chén Finish Quantum Max (Loại viên lớn 14x tính năng trong 1 viên công thức mới - sx 2020 – Hương Nguyên Bản) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ).

Túi 72 viên rửa chén Finish Quantum Max (Loại viên lớn 14x tính năng trong 1 viên công thức mới - sx 2020 – Hương Nguyên Bản) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ).

700.000 VNĐ850.000 VNĐ
Hộp 1,5kg muối rửa chén Finish Salt ( Hỗ trợ làm mềm nước trong khoan nước của máy rửa chén).

Hộp 1,5kg muối rửa chén Finish Salt ( Hỗ trợ làm mềm nước trong khoan nước của máy rửa chén).

300.000 VNĐ350.000 VNĐ
Hộp 51 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (Hương Chanh - Công thức mới 2020) – Hàng siêu cao cấp với 14x tính năng trong 1 viên (Dành cho máy rửa chén 13-14-15 bộ).

Hộp 51 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (Hương Chanh - Công thức mới 2020) – Hàng siêu cao cấp với 14x tính năng trong 1 viên (Dành cho máy rửa chén 13-14-15 bộ).

700.000 VNĐ750.000 VNĐ
Túi 36 viên rửa chén Finish Quantum Max (14x tính năng trong 1 viên công thức mới – Hương Chanh) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ).

Túi 36 viên rửa chén Finish Quantum Max (14x tính năng trong 1 viên công thức mới – Hương Chanh) – (Dành cho máy rửa chén 10-12-13 bộ).

400.000 VNĐ450.000 VNĐ
Chai 400ml (Hương Nguyên bản) nước làm bóng chén Finish – (Hỗ trợ sấy khô và không bị đọng nước trên ly thủy tinh).

Chai 400ml (Hương Nguyên bản) nước làm bóng chén Finish – (Hỗ trợ sấy khô và không bị đọng nước trên ly thủy tinh).

200.000 VNĐ350.000 VNĐ
(COMBO 3 MÓN TIẾT KIỆM) Túi 150 viên rửa chén Finish Classic (Power Cube Mini) + Hộp 1,2Kg muối Finish + Chai 800ml nước bóng Finish.

(COMBO 3 MÓN TIẾT KIỆM) Túi 150 viên rửa chén Finish Classic (Power Cube Mini) + Hộp 1,2Kg muối Finish + Chai 800ml nước bóng Finish.

1.000.000 VNĐ1.250.000 VNĐ
(COMBO 3 MÓN) Hộp 100 viên rửa chén Finish Classic XXXL (Hương Nguyên Bản) + Hộp 1,2Kg muối Finish + Chai 800ml nước làm bóng Finish (trợ xả).

(COMBO 3 MÓN) Hộp 100 viên rửa chén Finish Classic XXXL (Hương Nguyên Bản) + Hộp 1,2Kg muối Finish + Chai 800ml nước làm bóng Finish (trợ xả).

1.100.000 VNĐ1.350.000 VNĐ

*VIDEO XEM HIỆU QUẢ KHI VỆ SINH MÁY RỬA CHÉN BÁT CÙNG FINISH IMPORT.*

*HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM FINISH IMPORT ĐÚNG CÁCH (VIETSUB).*

**Sản phẩm mới 2020 - Viên rửa chén Finish Quantum Ultimate - Siêu cao cấp.**